سلام.برای فعال سازی برنامه نصاب.چه مبلغی باید پرداخت بشه؟