سلام چند سال پیش با یکی از دوستانم یک بازی هواپیمای جنگی دو نفره بازی میکردیم و خیلی خوب بود می خواستم ببینم آیا کسی از دوستان چنین بازی رو سراغ داره که بشه به صورت مشخص با یه شخصی در شهر دیگر با زدن ای دیش یا درست کردن یه تیم دو نفره و... مسابقه داد و فقط من و اون باشیم ؟ بازی های ماشین و هواپیما اولین ددارند برای این منظور با تشکر

ایزوگام