باسلام

حجم icloud free تمام شد 2) در icloud manager فایل icloud driver با حجم 44/9 گیگ را حذف کردم 3) هیچ اتفاقی در icloud drive و حجم ان نیفتاد فقط note با حجم 334 مگ حذف شد

سوال 1) چطور میتونم این حجم 44/9 گیگ را در icloud drive باز کنم و ببینم

2) جطور note های حذف شده را برگردانم