سلام دوستان. من وقتی میرم تو قسمت باطری گوشیم جلوش زده سرویس‌ ولی هلثش 83 درصده و خیلی هم خوب کار میکنه باطریش
به نظرتون مشکل از کجاست؟!