ايفون ٧ من به ايتونز وصل نميشه اين پيام ميده
این آیفون نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد زیرا نرم افزار مورد نیاز نصب نشده است. iTunes را نصب کنید تا iTunes را حذف کنید، سپس iTunes را دوباره نصب کنید.