<p style="margin-bottom: 25px; font-size: 17px; color: rgb(40, 40, 40); font-family: BYekan, BYekan, BYekan, BYekanr, BYekan; text-align: right;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><a data-cke-saved-href="http://www.sitecode.ir/blog/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/" href="http://www.sitecode.ir/blog/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/">طراحی سایت و کسب وکار آنلاین&nbsp;</a><br></strong><br style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://www.sitecode.ir/" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(252, 100, 84); text-decoration-line: none; outline: none; transition: all 277ms ease-in-out 0s;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;">طراحی سایت</strong></a>&nbsp;<a href="http://www.sitecode.ir/" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(252, 100, 84); text-decoration-line: none; outline: none; transition: all 277ms ease-in-out 0s;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;">طراحی وب سایت</strong></a>&nbsp;<a href="http://www.sitecode.ir/" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(252, 100, 84); text-decoration-line: none; outline: none; transition: all 277ms ease-in-out 0s;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;">طراحی سایت تهران&nbsp;</strong></a>طراحی سایت شما برای تبدیلات مهم تر از آنچه شما فکر می کنید. شما می توانید تاکتیک های تقویت کننده تبدیل را در جهان اجرا کنید، اما اگر در طراحی سایت به نظر می رسد ، آن را خیلی خوب انجام نمی دهد. طراحی سایت فقط چیزی است که طراحان انجام میدهند. طراحی سایت بازاریابی است. طراحی سایت و درج محصول شماست و چگونه کار می کند.&nbsp;<br style="padding: 0px; margin: 0px;">در اینجا اصول طراحی سایت بیان شده که باید بدانید و دنبال کنید. بدون دانستن هر چیزی در مورد این حلقه ها، شما به راحتی می توانید آنها را رتبه بندی کنید. این سلسله مراتب بصری است. برخی از قسمت های طراحی سایت شما مهم تر از دیگران در طراحی سایت هستند و شما می خواهید آنها را از توجه به بخش های کم اهمیت تر بیشتر بدانند. اگر منوی طراحی سایت مورد باشد، همه آنها به همان اندازه مهم هستند؟ کجا میخواهی کاربر را کلیک کنید. لینک های مهم در طراحی سایت را برجسته تر کنید.<br><a data-cke-saved-href="http://www.sitecode.ir/blog/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/" href="http://www.sitecode.ir/blog/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/"><br><span style="color: rgb(252, 100, 84); font-size: 22px;">اهداف تجاری در طراحی سایت</span></a></p><p style="margin-bottom: 25px; font-size: 17px; color: rgb(40, 40, 40); font-family: BYekan, BYekan, BYekan, BYekanr, BYekan; text-align: right;">شما باید بر اساس اهداف تجاری طراحی سایت خود عناصر را در طراحی سایت خود رتبه بندی کنید. اگر هدف خاصی نداشته باشید، نمیتوانید بدانید چه اولویت بندی شده است. در اینجا یک مثال است، این تصویری است که من از طراحی سایت گرفتم. گشت و گذار در اینترنت و آگاهانه عناصر در سلسله مراتب بصری را رتبه بندی کنید. سپس به طراحی سایت خود نگاه کنید. آیا چیزی مهم که در سلسله مراتب کافی نیست؟ آن را تغییر دهید.<br><br><a data-cke-saved-href="http://www.sitecode.ir/blog/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/" href="http://www.sitecode.ir/blog/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/"><span style="color: rgb(252, 100, 84); font-size: 22px;">کاربرپسند طراحی سایت را مورد توجه قرار دهید</span></a></p><p style="margin-bottom: 25px; font-size: 17px; color: rgb(40, 40, 40); font-family: BYekan, BYekan, BYekan, BYekanr, BYekan; text-align: right;">شما این بارهای بی شماری را در طراحی سایت ها تجربه کرده اید. منوها با گزینه های بزرگ، شام را انتخاب می کنند. اگر فقط 2 گزینه را ارائه کرد، تصمیم گیری زمان زیادی را صرف خواهد کرد. انتخاب بیشتر مردم به شما کمک می کند، هرچه راحت تر چیزی را انتخاب کنید. گزینه های بیشتری که کاربر هنگام استفاده از طراحی سایت خود دارد، سخت تر از آن است که استفاده شود بنابراین برای ارائه یک تجربه کاربر در طراحی سایت ، ما باید انتخاب ها را از بین ببریم. برای طراحی سایت بهتر، فرایند حذف گزینه های منحرف شده باید در طول فرآیند طراحی سایت پیوسته باشد.در دوران انتخاب بی نهایت، مردم نیاز به ***** بهتر دارند! اگر شما مقدار زیادی از محصولات را به فروش برسانید، *****های بهتر برای تصمیم گیری آسان تر اضافه کنید. تعیین می کند که زمان لازم برای حرکت به یک منطقه هدف در طراحی سایت عملکرد فاصله از هدف در طراحی سایت و اندازه هدف است. به عبارت دیگر، یک شیء بزرگتر و نزدیکتر به ماست، ساده تر از آن است که از آن استفاده کنیم&nbsp;<br style="padding: 0px; margin: 0px;">آنها همچنین در گوشه پایین سمت چپ قرار دارند که ارزشمندترین املاک و مستغلات است زیرا گوشه ها از لحاظ فنی بیشتر قابل دسترسی هستند. با این حال، این امر در مورد در طراحی سایت اعمال نمی شود. این بدان معنا نیست که بزرگتر همیشه بهتر است. یک دکمه که نیمی از صفحه نمایش را جذب می کند یک ایده خوب نیست و در طراحی سایت نیاز نداریم تا این را بدانیم. این به این معنی است که نتایج پیش بینی شده از قابلیت استفاده از یک جسم در امتداد یک منحنی اجرا می شود، نه یک خط مستقیم. با کلیک بر روی دکمه کوچک، زمانیکه یک مقدار در طراحی سایت افزایش پیدا می کنید، یک دکمه کوچک بسیار ساده تر می شود، در حالی که یک شیء بسیار بزرگ مزایای یکسان در قابلیت استفاده را با همان افزایش در طراحی سایت در اندازه ها به اشتراک نمی گذارد. اندازه دکمه باید متناسب با میزان استفاده مورد انتظار آن باشد. شما می توانید آمار خود را برای کدام دکمه ها از مردم بیشتر استفاده کنید، و دکمه های محبوب را بزرگتراست.<br><a data-cke-saved-href="http://www.sitecode.ir/blog/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/" href="http://www.sitecode.ir/blog/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/"><br><span style="color: rgb(252, 100, 84); font-size: 22px;">به گرافیک طراحی سایت خود توجه نمایید</span></a></p><p style="margin-bottom: 25px; font-size: 17px; color: rgb(40, 40, 40); font-family: BYekan, BYekan, BYekan, BYekanr, BYekan; text-align: right;">ایده خوبی است که از تصاویر در طراحی سایت خود استفاده کنید. یک دیدگاه ایده های خود را بسیار سریعتر از هر متن ایفا می کند. بهترین تصاویر از حاکمیت سوم به دست می آید: یک تصویر در طراحی سایت باید به مساوی توسط دو خط افقی به طور یکنواخت و دو خط عمودی به طور مساوی تقسیم شود و عناصر تشکیل دهنده مهم در این خطوط یا تقاطعات آنها قرار گیرد. با استفاده از تصاویر زیبا و بزرگ در طراحی سایت، به طراحی آن کمک می کند، این قانون باعث می شود که آنها جالب تر شوند و بنابراین طراحی سایت شما جذاب تر می شود. یک نظریه ذهنی و مغز است. اصل آن اینست که قبل از درک واحدهای فردی، چشم انسان، اشیا را در تمامیت خود می بیند. ذهن، اجسام را به صورت متقارن و در اطراف نقطه مرکزی تشکیل می دهد. از نظر ظاهری لذت بخش است تا قادر به تقسیم اشیا به تعداد حقیقی از قطعات متقارن باشد. هنگامی که ما دو عنصر متقارن را می بینیم که غیر متصل هستند، ذهن به نحو متصل به آنها متصل می شود تا یک شکل منسجم را تشکیل دهند. مردم ظاهر متضاد را نسبت به نامتقارن ترجیح می دهند. سه ستون متعادل و منحنی به لذت بردن از طراحی سایت اضافه می شود. ما تمایل به درک اشیا را به عنوان خطوط که در مسیر حرکت می کنند. ما با هم از اشیائی که دارای همان حرکت حرکتی هستند، گروه بندی می شوند و بنابراین در همان مسیر هستند. افراد ذهنی با هم دست و پا می زنند یا دست ها را به جایی می برند، زیرا همه آنها به همان جهت هستند. شما می توانید از این برای هدایت توجه کاربر به چیزی (از جمله فرم ثبت نام، گزاره ارزش و غیره) استفاده کنید.<br><br><a data-cke-saved-href="http://www.sitecode.ir/blog/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/" href="http://www.sitecode.ir/blog/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/"><span style="color: rgb(252, 100, 84); font-size: 22px;">فضای سفید در طراحی سایت</span></a></p><p style="margin-bottom: 25px; font-size: 17px; color: rgb(40, 40, 40); font-family: BYekan, BYekan, BYekan, BYekanr, BYekan; text-align: right;">فضای سفید در طراحی سایت بخشی از یک صفحه در طراحی سایت است که در طراحی سایت است. فضای بین گرافیک طراحی سایت ، حاشیه، چاله، فضای بین ستون، فضای بین خطوط نوع یا تصاویر است. این نباید صرفا "خالی" فضا باشد - این یک عنصر مهم طراحی سایت است. این امکان را فراهم می کند که اشیاء در آن وجود داشته باشند. فضای سفید در مورد استفاده از سلسله مراتب است. سلسله مراتب اطلاعات، بجای نوع، رنگ یا تصاویر. یک صفحه بدون فضای سفید که پر از متن یا گرافیک است، خطر ابتلا به مشغله، کلاهبرداری را به وجود می آورد و معمولا خواندن آن سخت است. به همین دلیل طراحی سایت های ساده از لحاظ علمی بهتر هستند. فضای کمی به اندازه کافی طراحی سایت را می کند. در حالی که طراحی تمیز برای برقراری ارتباط یک پیام واضح ضروری است، این به معنای محتوای کمتر نیست. طراحی تمیز به معنی طراحی است که بهترین استفاده را از فضای آن در است. برای ساخت یک طرح تمیز، شما باید بدانید که چگونه به طور واضح با استفاده از فضای سفید با عاقلانه است.<br><a href="http://www.sitecode.ir/" target="_blank"><span style="color:#ffffff;">طراحی سایت</span></a><span style="color:#ffffff;">&nbsp;،&nbsp;</span><span dir="LTR"><a href="http://www.npco.net/" target="_blank"><span style="color:#ffffff;"><span dir="RTL">طراحی سایت</span></span></a></span><span style="color:#ffffff;">&nbsp;،</span><a href="https://www.limotorsh.com/" target="_blank"><span style="color:#ffffff;">&nbsp;طراحی سایت</span></a><span style="color:#ffffff;">&nbsp;،</span><a href="http://www.idea-soft.ir/" target="_blank"><span style="color:#ffffff;">&nbsp;طراحی سایت</span></a><span style="color:#ffffff;">&nbsp;،&nbsp;</span><span dir="LTR"><a href="http://www.npco.net/" target="_blank"><span style="color:#ffffff;"><span dir="RTL">طراحی وب سایت</span></span></a></span><span style="color:#ffffff;">&nbsp;،&nbsp;</span><span dir="LTR"><a href="http://www.sitecode.ir/" target="_blank"><span style="color:#ffffff;"><span dir="RTL">طراحی وب سایت</span></span></a></span><br><br></p>