سلام، مك بوك ١٢ اينچي رو هر بار كه شات دان ميكنم و ميبندم دفعه بعد كه باز ميكنم ميبينم خاموش نشده و روشن ميشه تنها تفاوتش با اسليپ شدن اينه كه پسورد ميخواد ولي خاموش نيست. چطور ميتونم به طور كامل شات دان كنم؟ ممنون