باسلام بنده یکبار سیمکارت رایتل گذاشتم بعداز تعویض و‌گذاشتن همراه اول .بازهم بالای صفحه رایتل میزنه برای رفع این حالت چکار باید کرد