سلام گوشی من ۲ روز پیش درون اب افتاد با اینکه میگن ضد اب ولی بعد از در اوردن از اب صفحه گوشی سبز بعدش خاموش شد . بعد از اون درون برنج گذاشتم تا روز بعدش که در اوردم وقی به شارژ میزدم صدای دینگ شارژ رو میداد و عتی دکمه لاک هم گرفتم برا emergency بعد صدا اومد ولی دیگه خاموش شد بعد الان به شارژ میزنم نه صدایی میده نه داغ میکنه می خواستم ببینم باید چه کار کنم ؟