دوستان عزیز بنده با بوتکمپ ویندوز ۷ داشتم اومدم ۱۰ نصب کنم فقط دو تا گزینه میداد پارتیشن ویندوز رو پاک کردم مجدد دو تا گزینه داد و این ارور راهنمایی کنید ممنون میشمCan’t download the software because of a network problem.