سلام
دوستان کسی میدونه چرا لنز دوربین اصلی گوشیم سر جای خودش جا به جا میشه؟ طوری که موقع عکسبرداری تصویر ثابت نیست به چپ و راست میره