یه هاب گرفتم تاندربولت 3 یا type-C هستش درحالیکه مک thunderbolt2 میخوره مبدلی هست که سر هاب وصل کنم تا بتونم به مک وصلش کنم