• روش انگشت شست

در هنگام خرید کفش دقت داشت باشید که بین انگشت بزرگ پا و نوک کفش به اندازه‌ی یک انگشت شست فضای خالی وجود داشته باشد تا انگشتان به راحتی حرکت کنند. برای اطمینان از این مسئله انگشت شست دست‌تان را در قسمت پاشنه‌ی کفش فرو کنید و اگر این فاصله وجود نداشت آن کفش را نخرید.

  • روش چهار بعد از ظهر

شاید شنیده باشید سایز پا تغییر می کند؛ بله درست است. سایز پا صبح‌ها کمترین و عصر‌ها بیشترین مقدار خود را دارد. بنابراین سعی کنید در ساعات بعد از ظهر که پای‌تان در بزرگترین سایز خود است کفش‌تان را بخرید تا برای‌تان کوچک نباشد.
  • روش دو و نیم سانتی

این روش مخصوص کفش‌ پاشنه بلند است. در هنگام خرید باید بتوانید پاشنه‌ی پا را از کفی داخل کفش دو و نیم سانت بالا بیاورید بدون اینکه تمام پا از کفش خارج شود. اگر نتوانستید این کار را بکنید کفش حتما پای‌تان را خواهد زد.