عکاسی نوزاد
به عکاسی گفته می شود که بازه ی سنی پنج ماهه تا هفت سایه رو پوشش می دهد.
در حقیقت پنج ماهگی شروع توانایی های نوزاد است. اولین لبخند ها ٬ اولین

توانایی در نشستن با کمک ٬ اولین واکنش ها به اشیا و پیرامون و میمیک و

تغییرات چهره در عکاسی کودکان در این سن قابل مشاهده است.استودیو عکاسی بنسای با تخصص بر عکاسی کودک٬ عکاسی نوزاد و
آتلیه بارداری
(عکاسی حاملگی) معتبرترین
آتلیه کودک
که با توجه به سابقه و رزومه ی کسب شده در این سال ها از شناخته شده ترین استودیو عکاسی کودک در ایران است.