سلام لطفا راهنماییم کنید
ازصبحه گوشیم اینجوری شده
میرم تو هر برنامه ای میپره کلاه
آهنگ گوش میدم میپره
پیام میدم میپره
توگوگل میرم میپره بعد۲دقیقه