سلام و درود
چه برنامه ای هست که بتونه مکالمات تلفنی رو ضبط کنه و جواب داده باشه ؟
و اینکه میخوام برنامه مدت زمان کارکردنش محاسبه نشه و نخواییم با شماره دیگری نیز تماس بگیریم جهت ضبط مکالمه
چیزی سراغ دارید ؟