درود
خریدار ایفون 2g هستم.
🙌
باتشکراز فروم قدیمی ودوست داشتنی.
09120241928