سلام ودوصد درود
ضربدر حذف برنامه ها روی گوسی من نمیاد
برنامه زیاد نصب شده رو گوشیم و میتونم نصب کنم ولی واسه پاک کردنش لرزش رو داره ولی ضربدری وجود نداره
لطفا راهنماییم بفرمایید