با سلام به همه دوستان
امیدوارم که خوب و سلامت باشید، داشتم در مورد جاذبه های دیدنی و گردشگری دنیا مطلب می خواندم به مطلب جدیدی در مورد سازه های ساختمانی و تاثیر و پیشرفت تولید فرآیندهای جدید در این عرصه رسیدم. واقعا فناوری و دستگاه های جدید باعث شده تا ما تولیداتی را شاهد باشیم که از هر نظر دارای کیفیت بسیار بالایی می باشند.این محصولات تغییرات بسیار زیادی را در عرصه های مختلف ایجاد کرد و باعث شده تا سازه های از هر نظر بهتر شود، شاید می توان به صراحت گفت استفاده از بتن باعث شده تا ما شاهد انقلابی در عرصه ساختمانی باشیم.
این نکته را باید مورد توجه قرار داد که این محصول سال ها مورد آزمایش قرار گرفته و از بسیاری از این آزمایش ها توانسته سربلند بیرون بیاید.

گروت خردسالی كوچكی با گروت یا ملات خشک در روش اول در این روش گروت را با مصرف از نیروی تراکمی جایگذاری می شود. در زمان استفاده از گروت یا آژند آبدار به علت روانی بودن این ماده در طی گروت طفولیت خود به خود جایگذاری می شود.
مصرف گروت یا ملاط های نوع خشک کاملاً اقناع بخشی است و در عمل در کارهای ساختمانی مصرف می شود ولی این روش جایگذاری همیشه مناسبی نیست، به همین خاطر است که در عمل تمایل با كاربرد از روش گروت روز افزونی دارد.
گروت باید قوام یافته و سیال باشد و در حالت نادره و عادی عادی شود. گروت نباید دچار جداشدگی آب و سنگدانه از هم شود و ته نشین نشود. گروت نباید دچار جمع شدگی قابل پروا ای شود. گروت باید توان نگهداری آب ملات بتنی و سیمان را داشته باشد. گروت باید در حداقل زمان به مقاومت مطلوبی دست یابد. مجموعه حالات ذکر شده نیازمند همگونی مخلوط، نفقه چسباننده و مصالح سنگی و خراج باروت افزودنی باشد. اگر مخلوط گروت در کارگاه ساختمانی مخلوق شود و از مصالح سنگی چی استفاده شود