سلام،من رفتم شمال گوشیم اینجوری شد زود باتری خالی میکنه وقتی خاموش میشه میزنم شارژ با زدن دکمه پاور گوشی شروع به شارژ میکنه،میشه راهنمایی کنید،رطوبت زیاد بود اونجا