سلام

آیا نرم افزاری تو اپل وجود داره که مثلا بشه روز ها رو تیک زد

مثلا تو بخوای یه کاریو انجام بدی هر روز تیک بزنی که مثلا " امروز انجام شد " "امروز انجام نشد "

مثل چوب خط انداختن اگه هست اسمشو بگید