سیستم عامل بتا ۱۰ آی او اس ۱۱ را استفاده می کردم
به دلیل مشکلاتی که داشت به ۱۰.۳.۳ دانگرید کردم
بدون بکاپ جدید
عکس های ۴ ماه اخیرم رو از دست دادم
آیا راهی برای بازیابی عکس ها وجود دارد؟
ممنون