سلام
من اول ورن قیمی آیتونز رو صکرده ودم و کار مکرد بعد ریمو کرد و نسخه جدید رو نصکردم بعد از نب نسخه جدید ارور میده و اصلا اجرا نمیشه

ap-ms-win-crt-rtime