وقتی سیکارت به 4g تبدیل شد دیگر انتن‌نمیدهید و no service است چکار باید کرد