سلام ایفون 5اوردن دوربین جلو کار میکنه اما دوربین عقب صفحه سیاه میاره،مشکل از کجاست؟