من هرکاری میکنم از یه فلش به فلش دیگه نمیتونم فایل کپی کنم از فلش اول کپی میگیرم ولی تو فلش دوم گزینه پست نمیاره
با چندتا فلش هم تست کردم