سلاک

از طریق بوت کمپ ویندوز 7 نصب کردم


وDندوز سون 64 بیت

مدل ایمک 2010

موس کار میکنه روی ویندوز اما اسکرولش کار نمیکنه

کسی میتونه راهنمای کند

WINDOWS 7 64 BIT


MAGIC M 2