من فیلمی داخل کمرا رول سیو کردم از سایت زیر نویس گرفتم ولی نمیدونم چجوری بزارم رو فیلم!؟