درود گوشي من بعد از چند بار اشتباه زدن رمز بطور كامل قفل شده.
چه راهكاري براي بازكردن قفل بدون از دست دادن اطلاعات توصيه ميكنيد.
رمز رو ميدونم.


Sent from my iPhone using Tapatalk