سلام من يكسري موسيقي دارم كه مي خوام تو گوشي آيفون ٧بريزم و از موزيك پلير خود اپل گوش بدم چطور اين مورد امكان پذير است؟


Sent from my iPhone using Tapatalk