درود ,دوستان من 2تا گوشی یه ایکلاد داشتم,از گوشی قبلیم پاک(خاموش) کردم که ری استارت کنم ,اما از گوشی جدید هم اسم های کانتک هام پاک شده,مشکلش چیه؟