لبتاب بنده به اخرین ورژن مک اپدیت هستش و معمولا هم شارژ برق بهش وصله خیلی کم پیش میارد از برق بکشم
امروز تا کابل برق رو ازش جدا کردم خاموش شد و وقتی بهش وصل کردم روشن خواستم بدونم جایی تنظیمات داره
چون قبل اپدیت اینجوری نبود