لطفا طرز اتصال شیریت به اندروید رو انوزش بدید چون در ورژن جدید شیریت اتصال خیلی سخت شده ممنون