سلام دوستان.
من قصد دارم تا سیستم عامل سیرا رو به ماوریکس دانگرید کنم. متاسفانه با فایل قدیمی که همینجا دانلود کرده بودم برای نصب ماوریکس نمیتونم استفاده کنم. در موقع ساختن فلش بوتیبل ای ارور رو میده
Last login: Mon Apr 10 09:01:02 on ttys000
Mohamadrezas-iMac:~ ISC$ sudo '/Applications/Install OS X Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia' --volume '/Volumes/Mavericks' --applicationpath '/Applications/Install OS X Mavericks.app' --nointeraction
Password:
/Applications/Install OS X Mavericks.app does not appear to be a valid OS installer application.
راهی جز این برای دانگرید هست یا نه؟