با سلام امدم یه تاچ و السبدی 6پلاس تعویض کنم در حالت روشن زدم فلت ها رو اخرش که اومدم السیدی ببندم تصویر ندارم و لی نور دارم
گوشی توعون شد 1 میلیون خسارت دادم و گوشی رو دستم چند جا رفتم گفتن ایسی تصویرش رفته باید تعویضشه خاستم بدونم دفتر سایت این کارو انجام میدن
و احتمال درست شدنش هست