با سلام دوستان یه اپ مانند هم آهنگ و رادیو جوان میخوام با قابلیت سینک اگر کسی پیشنهادی داره بگه