دوستان عزيز
من به دنبال برنامه اى حتى پولى هستم كه براى دانلود انواع فايل ها از انواع منابع مانند وب سايت ، اينستاگرام ، يوتيوب و ..... استفاده كرد
كه هى مانند بعضى از برنامه مجبور به جمع آورى coin يا مواجه شده با پيام error third parity اينها نشم
الان خودم دوتا برنامهidownloder پولى دارم كه همين مشكلات را دارن
ممنون