سلام
مي خواستم بدونم براي بعضي برنامه ها كه ايران را ساپورت نمي كنن ، اگر آشنايي بيرون از ايران نداشته باشيم ، برنامه اي يا سايتي هست كه به ما يك شماره مجازي بده ، ما اون را وارد برنامه كنيم و كد اكتيو شدن را در همون برنامه يا سايت ببينيم ؟
ممنون از همه


Sent from my iPhone using Tapatalk