سلام
من xcode 10.6.3 را روی lion 10.8 نصب کردم . موقعی که میخوام باز کنم خطا میده و بسته میشه!! نسخه های قبلی رو هم خواستم نصب کنم ولی نصب نشدند!!!