سلام. يكي دو روزه صداي اپليكيشن ها و بازي هام از توي اسپيكر نمياد و قطع شده در صورتي كه وقتي هدست ميزارم صداش مياد و آهنگ هم پخش ميكنم از اسپيكر مياد ولي براي برنامه ها نه. وقتي گوشي رو ريبوت ميكنم درست ميشه همه چي. چكار بايد بكنم؟
iPhone SE
iOS 10.1.1