نرم افزاری وچود داره که بشه عکسها رو توش گذاشت و قفل گذاشت ولی به ایکلود وصل باشه یعنی بشه عکسهایی که قفل داره رو از طریق آیکلود ببینی بدون وارد کردن رمز و همچنین یا یه پوشه ای چیزی شبیه این
کلا تو خود آی او اس هست تنظیماتی شبیه به این که بشه عکسها رو تو یه پوشها گذاشت مخفی بشن ولی از طریق آیکلود دیده بشن
خود پوشه هیدن آی او اس دیده میشه راحت