سلام
آیفون 6s دارم ولی نمیتونم کلید سوییچ کنترل فعال کنم
په راهی پیشنهاد میکنید ؟