نحوه وصل کردن نتها به ایمیلی که تنظیم شده بر روی آی او اس چطوریه
یعنی میخوام هر نتی رو که روی گوشیم مینویسم از طریق میلم هم دریافت بشه
مرسی