سلام من دوستم ایفون خریدهو چون برای فعال کردن اپل ایدی خواست گوشیش من یه لحظه اپل ایدیمو زدم تا گوشیش فعال بشه.بعد که فعال شد فورا از ایکلود و ایتونز اپل ایدیمو ساین اوت زدم.حالا امروز بهم زنگ زد گفت توی گیم سنترش هنوز اپل ایدی من هست.حالا میخوام بدونم چیکار کنم که اپل ایدی من به طور کلی از همه جای گوشیش پاک بشه