با سلام من آيفون ٦ دارم ولي تاريخش مشكل داره درستم نميشه الان ك بايد ٢٠١٦ باشه ٢٥٥٩
چيكار بايد كرد