سلام من یه آیکون جدید روی صفحه گوشیم ظاهر شده که نمیدو[IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Torabian/Desktop/iphon.jpg[/IMG]نم معنیش چیه اگر ممکنه برام توضیح بدید؟
یه علامت گوشی تلفن هست که زیرش با چند سطح نقطه چین پوشش داده