سلام وقت بخیر
یکی از اشناها روی ای مکش رمز گذاشته بود بعدش که خاموش روشن کرده بود و رمزشو زده دیگه همش یه صفحه سفید میاره فقط.
مشکل چیه ؟