سلام
شرمنده من نمي دونستم كجا بپرسم برا همين تاپيك جديد زدم
دو تا اسپيكر بلوتوث Mi دارم مي خواستم ببينم چي جوري مي شه با آيفون از هر دو اسپيكر همزمان خروجي گرفت چون من هر دو رو كانكت كردم ولي فقط به صورت انتخابي از يكيش خروجي مي ده و گزينه اي نبود براي استفاده همزمان از هر دو
نرم افزاري هستش كه اين كارو بكنه ؟؟؟؟