سلام لطفا برنامه ای را معرفی بفرمایید که از طریق آن بتوان اس ام اس دریافتی از شماره ای خاص را به طور خودکار به شماره ای دیگر انتقال داد .
در واقع همون دایورت هست اما نه تماس بلکه پیام