آیفون 5 ، رمزش رو فراموشی کردم .
توی اینترنت گشتم برای ریست کردنش . نمیخوام ریستورش کنم .
لینک های زیر رو تست کردم ولی گوشی فقط روشن میشه .
لینک اول
لینک دوم
سایت های خارجی هم گشتم


ولی فقط گوشی روشن میشه
چه کاری باید بکنم ؟